DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Venosan retard

Venosan retard
Dạng bào chế: Viên nén bao phim phóng thích muộn
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14566-12

Tebonin

Tebonin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17335-13

Cebrex

Cebrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ hoặc 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14051-11

Cebrex

Cebrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ hoặc 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14051-11

Cebrex S

Cebrex S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14052-11

Cebrex S

Cebrex S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14052-11

Cebrex

Cebrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4836-07

Evegal

Evegal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, x 25 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3914-07

Cebrex

Cebrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1716-06

Cebrex-S

Cebrex-S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1717-06

Kaloba 20mg

Kaloba 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-528-16

Venosan retard

Venosan retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phím-263,2mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2233-06

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn