DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM, FABRIK GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Liposic eye gel

Liposic eye gel
Dạng bào chế: Gel tra mắt-0,2%w/w
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3043-07

Ocuvite Lutein

Ocuvite Lutein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 8 viên; hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-025-07

Liposic

Liposic
Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15471-12

Corneregel

Corneregel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15470-12

Corneregel

Corneregel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt-5%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3042-07

Ocuvite Lutein

Ocuvite Lutein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 8 viên, hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4974-07

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn