DABUR INDIA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Adrim

Adrim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml; 25ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6930-02

Adrim

Adrim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 25ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7171-02

Empurine

Empurine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7422-03

Fivoflu

Fivoflu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7419-03

Fivoflu

Fivoflu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7420-03

Fytosid

Fytosid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7421-03

Gynatam 10

Gynatam 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7172-02

Intaxel

Intaxel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-100mg/17ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 17ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-1926-06

Intaxel

Intaxel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-30mg/5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2405-06

Kemocarb

Kemocarb - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-150mg/15ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2406-06

Thalix-100

Thalix-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-279-10

Thalix-50

Thalix-50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-280-10

Zexate

Zexate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7934-03

Zexate 15

Zexate 15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 3ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7932-03

Zexate 50

Zexate 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 2ml
Nhà sản xuất: Dabur India., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7933-03

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn