ASTELLAS IRELAND CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Prograf

Prograf
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14709-12

Prograf 0.5mg

Prograf 0.5mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Astellas Pharma Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22057-19

Prograf

Prograf
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Astellas Pharma Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22209-19

Prograf 5mg/ml

Prograf 5mg/ml
Dạng bào chế: dung dịch đậm đặc để pha truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Astellas Pharma Singapore Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22282-19

Advagraf

Advagraf
Dạng bào chế: Viên nang cứng phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16290-13

Advagraf

Advagraf
Dạng bào chế: Viên nang cứng phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16291-13

Advagraf

Advagraf
Dạng bào chế: Viên nang cứng phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16498-13

Prograf

Prograf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-1mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2376-06

Prograf

Prograf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-0,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2377-06

Prograf

Prograf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-5mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2378-06

Prograf

Prograf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14708-12

Prograf

Prograf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-15475-12

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn