CORAL LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 21 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 21 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Coliza Drops

Coliza Drops
Dạng bào chế: Nhũ dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Phú Hoàng Đạt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21005-18

Funspor 200

Funspor 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Albios Lifesciences Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22055-19

Supriclav 1000 Tablets

Supriclav 1000 Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21778-19

Supriclav 625 Tablets

Supriclav 625 Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21779-19

Glimeco 4

Glimeco 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20154-16

Cephran

Cephran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột vô khuẩn pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 1g thuốc bột
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5216-10

Cophilex

Cophilex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5219-10

Axtoxem 100

Axtoxem 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14111-11

Axtoxem 100

Axtoxem 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14111-11

Axtoxem 200

Axtoxem 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14112-11

Axtoxem 200

Axtoxem 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14112-11

AAstrid-L Kit

AAstrid-L Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén Tinidazole 500mg; Viên nén Clarithromycin 250mg; Viên nang Lasoprazole 30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 7 kit (Mỗi kit gồm 2 viên Lanzoprazole, 2 viên Tinidazole, 2 viên Clarithromycin)
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7589-09

AAstrid-S Kit

AAstrid-S Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén/viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên Fluconazole + 1 viên Azithromycin + 2 viên Secnidazole
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7590-09

Gynoril

Gynoril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai không bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9123-09

Opsama

Opsama - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Hoá Dược Hợp Tác - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8571-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn