CÔNG TY UNITED PHARMA - VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 97 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
CEELIN

CEELIN
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1 ch 30ml, hộp 1 ch 60ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0670-03

Ceelin - 100mg/5ml

Ceelin - 100mg/5ml
Dạng bào chế: Siro uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30ml, 60ml
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5700-08

Solmux Broncho

Solmux Broncho
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, hộp 1chai 60ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0821-01

Aspilet EC

Aspilet EC
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3683-05

Neo Pyrazon 50mg

Neo Pyrazon 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0572-00

Dolfenal

Dolfenal
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11371-10

New Diatabs 600mg

New Diatabs 600mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1600-06

Kremil S

Kremil S
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x20v, bìa kẹp 1 vỉ x4v, bìa kẹp 1 vỉ x2 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3201-05

Enervon

Enervon
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 6 viên, 30 viên, 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1176-06

Ferlin

Ferlin
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 10ml, hộp 1 ch 15ml, hộp 1 ch 30ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0674-03

Kremil S

Kremil S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ bấm x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0571-00

Gynepro

Gynepro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch sát khuẩn phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; 150ml
Nhà sản xuất: Swisspharma Research Laboratories, INC - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14144-11

Gynepro

Gynepro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch sát khuẩn phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; 150ml
Nhà sản xuất: Swisspharma Research Laboratories, INC - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14144-11

Plogrel

Plogrel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14611-11

Alaxan

Alaxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên nén. Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11370-10

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn