CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 27 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 27 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Hepaschis

Hepaschis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33980-19

V.phonte

V.phonte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33981-19

V-phonte

V-phonte
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V731-H12-10

Hamov

Hamov
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32486-19

Superyin

Superyin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V596-H12-10

Vạn xuân hộ não tâm

Vạn xuân hộ não tâm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32487-19

Diệp hạ châu Vạn xuân

Diệp hạ châu Vạn xuân - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x10 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29579-18

Superyin

Superyin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29580-18

Đan sâm - Tam thất

Đan sâm - Tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27649-17

Diệp hạ châu V

Diệp hạ châu V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27650-17

Kim tiền thảo

Kim tiền thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27651-17

Lục vị nang Vạn Xuân

Lục vị nang Vạn Xuân - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27652-17

Đan sâm tam thất

Đan sâm tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 40 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V893-H12-10

Diệp hạ châu Vạn xuân

Diệp hạ châu Vạn xuân - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói, 20 gói x 10 gam thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1272-H12-10

Hepaschis

Hepaschis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 40 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Vạn Xuân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V730-H12-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn