CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM & BAO BÌ Y TẾ QUANG MINH MEDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 91 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 91 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Polymax

Polymax
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1485-04

SELMIKRONS

SELMIKRONS
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: sdk-SELMIKRONS

Genmysone

Genmysone
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19786-13

Medimax-n

Medimax-n
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8ml dung dịch nhỏ mũi
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2319-06

kedermfa 5g

kedermfa 5g
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5g kem bôi ngoài da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3673-05

Dalimycin

Dalimycin
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 8g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0285-06

Dầu phật độ

Dầu phật độ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 24ml; 12ml; 5ml; 2,5ml; 1,5ml dầu gió
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1038-H12-10

Daewoo Magnesium B6

Daewoo Magnesium B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5066-08

Dongkwang Triamcinolone

Dongkwang Triamcinolone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5067-08

Effebaby - 2,4g/100ml

Effebaby - 2,4g/100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5693-08

Effer Paralmax - 500mg

Effer Paralmax - 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên, hộp 25 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5331-08

Ginkgo Bilkan

Ginkgo Bilkan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5695-08

Procomoc

Procomoc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5696-08

Rumenadol

Rumenadol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5697-08

Sentipec - 10mg

Sentipec - 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5333-08

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn