CÔNG TY TNHH THÁI NAKORN PATANA - VIETNAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 23 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Antacil

Antacil
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5078-08

Cisteine

Cisteine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 chai 30ml, hộp 1chai 60ml si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, hộp 1chai 60ml si rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14099-11

Cisteine

Cisteine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml si rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14098-11

Anna

Anna - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Thai Nakorn Patana Viet Nam Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-739-12

Benda 500

Benda 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 12 hộp nhỏ x 1 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0665-03

Difelene-25mg

Difelene-25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2028-06

Difelene-50mg

Difelene-50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2029-06

Dimin 50mg

Dimin 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 2 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1598-06

NORA 200mg

NORA 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1599-06

Sara 500mg

Sara 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nén, vỉ xé 10 viên nén, hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4670-05

SBOB-2mg

SBOB-2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2030-06

Tiffy

Tiffy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1175-06

Tiffy

Tiffy
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1308-02

Tiffy dey

Tiffy dey - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4671-05

Tiffy fu

Tiffy fu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Thái Nakorn Patana - VietNam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4672-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn