CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM N.I.C

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 62 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 62 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Allvitamine

Allvitamine
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ bấm x 10 viên, chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3021-07

Atorvastatin 10

Atorvastatin 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32461-19

Phaanedol 500

Phaanedol 500
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2305-06

Cophyzol

Cophyzol
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 180 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2026-06

Phargington

Phargington - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3043-07

Kidrinks Phargington

Kidrinks Phargington
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3036-07

Antinic

Antinic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 50 ống 5ml; Hộp 10 ống, 20 ống, 50 ống 10ml; Hộp 01 chai 30ml; Hộp 01 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29550-18

Colonic

Colonic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml; Hộp 20 ống 5ml; Hộp 10 ống 10ml; Hộp 20 ống; Hộp 10 ống 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28609-17

Sibetinic 10

Sibetinic 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28610-17

Acyclovir 200mg

Acyclovir 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2294-06

Bevitin 250mg

Bevitin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 20 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2295-06

Clorpheniramin 4mg

Clorpheniramin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2296-06

Dasamex-500mg

Dasamex-500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang. Chai 500 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2297-06

Euquinin

Euquinin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3 g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2298-06

Lincomycin 500mg

Lincomycin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm N.I.C - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2299-06

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn