CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÐÔNG NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 60 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tophem

Tophem
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 500 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1574-06

Babesoft

Babesoft - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1567-06

Acnekyn

Acnekyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3182-05

Albendo 400mg

Albendo 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1566-06

Ciospan

Ciospan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3941-05

Clarithromycin DNPharm 250

Clarithromycin DNPharm 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên, chai 20 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4273-05

Clarithromycin DNPharm 500

Clarithromycin DNPharm 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên, chai 20 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4274-05

Dillicef

Dillicef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1568-06

Dociano

Dociano - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1569-06

Donaklyn

Donaklyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3183-05

Donasmin

Donasmin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3184-05

Ecogyn 150

Ecogyn 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3663-05

GaTifloxacin 400

GaTifloxacin 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 10 viên, chai 20 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4275-05

Glyford

Glyford - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3185-05

Motella

Motella
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dược phẩm Ðông Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3187-05

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn