CÔNG TY TNHH S.P.M

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 72 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 72 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Mongor

Mongor
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Túyp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-20050-13

Enpovid C

Enpovid C
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 60 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-7744-09

Acitys

Acitys
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói, hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18820-13

Digelase

Digelase
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-6484-08

Adofex

Adofex
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0908-03

Spalaxin 40mg

Spalaxin 40mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1367-06

Galepo

Galepo
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1208-03

My Para 500mg

My Para 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên, hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2880-05

Biseptol

Biseptol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0661-03

Cerepril 5mg

Cerepril 5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0910-03

Detriat 100mg

Detriat 100mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0913-03

Devomir 25mg

Devomir 25mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0362-02

Medirel 20mg

Medirel 20mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0915-03

Myvita Multivitamin

Myvita Multivitamin
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên, 20 viên, hộp 3 vỉ x 6 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2644-04

Nifot

Nifot
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1484-04

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn