CÔNG TY TNHH S.P.M

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 70 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 70 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Adofex

Adofex
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0908-03

Spalaxin 40mg

Spalaxin 40mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1367-06

Digelase

Digelase
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1204-03

Galepo

Galepo
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1208-03

My Para 500mg

My Para 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp, 2 tuýp x 10 viên, hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2880-05

Aldonine

Aldonine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3654-07

Dailyvit Multivitamin

Dailyvit Multivitamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3305-07

Enpovid-folic

Enpovid-folic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3655-07

Mypara Extra

Mypara Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, Hộp 1 tuýp, Hộp 2 tuýp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3656-07

Mypara Kids

Mypara Kids - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, Hộp 1 tuýp, Hộp 2 tuýp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3657-07

Mypara Kids

Mypara Kids - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, Hộp 1 tuýp, Hộp 2 tuýp, vỉ 4 viên, hộp 4 vỉ , hộp 5 vỉ, hộp 2 vỉ x 6 viên, hộp 15 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3658-07

Mypara-150mg

Mypara-150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3055-07

Mypara-80mg

Mypara-80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3056-07

Neosozym

Neosozym - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3057-07

Biseptol

Biseptol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0661-03

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn