CÔNG TY TNHH KOREA UNITED PHARM. INT' L INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 65 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 65 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Homtamin ginseng gold

Homtamin ginseng gold
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: 5 viên nang mềm/vỉ x 6 vỉ/túi nhôm x 2 túi nhôm/hộp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10796-10

Eyeplus

Eyeplus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2687-07

Silybean Comp

Silybean Comp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói nhôm x 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2427-04

Silgran

Silgran
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V263-H12-13

Clovagine

Clovagine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm 1 vỉ x 6 viên; Hộp 2 túi nhôm x 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20973-14

Unaben

Unaben - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23195-15

Glipiren

Glipiren  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20500-14

Lamozit

Lamozit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20974-14

Acapella-S

Acapella-S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14507-11

Chertin

Chertin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13966-11

Clovagine

Clovagine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 tuýp 20g thuốc kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g thuốc kem
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13967-11

Korea united calci carbonat

Korea united calci carbonat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14508-11

Kupcept

Kupcept - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14509-11

Kupfusigel

Kupfusigel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 1 tuýp 10g thuốc mỡ; Hộp 1 tuýp 20g thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g thuốc mỡ; Hộp 1 tuýp 20g thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13968-11

Orokin 500

Orokin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14510-11

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn