ARTESAN PHARMA GMBH & CO., K.G

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Deplin 600mg

Deplin 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16992-13

Ethambutol HCl 400mg film coated tablets

Ethambutol HCl 400mg film coated tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Phương Đài - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16220-13

Captopril

Captopril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-0079-06

Levothyroxine

Levothyroxine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-7617-03

Propylthiouracil

Propylthiouracil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-6787-02

Pyrazinamide

Pyrazinamide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Chai 100viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-0080-06

Rifampicin 150/ INH 100

Rifampicin 150/ INH 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-9958-05

Captopil

Captopil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-14019-11

Captopil

Captopil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-14019-11

Pyrazinamid

Pyrazinamid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-12211-11

Rifampicin 150/ Isoniazid 100

Rifampicin 150/ Isoniazid 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 1000 viên, Hộp 100vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-12212-11

Atenolol Denk 50

Atenolol Denk 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Denk Pharma GmbH & Co. Kg - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-11005-10

ENA+HCT-Denk 20/12.5

ENA+HCT-Denk 20/12.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Denk Pharma GmbH & Co. Kg - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-10218-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn