CÔNG TY DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 188 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 188 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Bipro

Bipro
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-17752-12

Shinpoong Gentri-sone

Shinpoong Gentri-sone
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3004-05

Shinpoong Gentri-sone

Shinpoong Gentri-sone
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 gam, 20 gam
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21761-14

Rosuvas Hasan 10

Rosuvas Hasan 10
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19186-13

Spciafil

Spciafil
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21082-14

SP Ambroxol

SP Ambroxol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25958-16

Acehasan 200

Acehasan 200
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19179-13

Acehasan 200

Acehasan 200
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19179-13

Tanox

Tanox
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26518-17

Alzental 400mg

Alzental 400mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên, hộp 1chai 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1110-03

Shinpoong Shintaxime

Shinpoong Shintaxime
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21080-14

Alertin

Alertin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28518-17

Shinpoong Rosiden S

Shinpoong Rosiden S
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-14325-12

Bactapezone 2g

Bactapezone 2g
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 10 lọ thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19176-13

Bactapezone

Bactapezone
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21994-14

Trang 1 /13
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn