APOTEX., INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 71 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 71 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Apo-Trihex 2mg

Apo-Trihex 2mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20709-17

Esmacid

Esmacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharma (Thailand) Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22446-19

Residron-150

Residron-150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21903-19

Apolets

Apolets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-20329-17

Rovastin 10mg

Rovastin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-20592-17

Rovastin 20mg

Rovastin 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-20593-17

Apo allopurinol

Apo allopurinol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7274-03

Apo amitriptyline

Apo amitriptyline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7275-03

Apo capto

Apo capto - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên; 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-5362-01

Apo chlorax

Apo chlorax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7276-03

Apo chlorpropamide

Apo chlorpropamide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7277-03

Apo dimenhydrinate

Apo dimenhydrinate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7278-03

Apo erythro S

Apo erythro S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6121-02

Apo haloperidol

Apo haloperidol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7279-03

Apo haloperidol

Apo haloperidol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-7280-03

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn