APOTEX., INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 71 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 71 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Esmacid

Esmacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharma (Thailand) Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22446-19

Residron-150

Residron-150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21903-19

Apolets

Apolets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-20329-17

Apo-Trihex 2mg

Apo-Trihex 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20709-17

Rovastin 10mg

Rovastin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-20592-17

Rovastin 20mg

Rovastin 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-20593-17

Apo-Allopurinol 300mg

Apo-Allopurinol 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6416-08

Apo-Amitriptyline 25mg

Apo-Amitriptyline 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100viên, 1000viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6417-08

Apo-Chlorax 5/2.5mg

Apo-Chlorax 5/2.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6418-08

Apo-Chlorpropamide 250mg

Apo-Chlorpropamide 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6419-08

Apo-Dimenhydrinate 50mg

Apo-Dimenhydrinate 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6420-08

Apo-Haloperidol 1mg

Apo-Haloperidol 1mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6421-08

Apo-Haloperidol 5mg

Apo-Haloperidol 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6422-08

Apo-Indomethacin 25mg

Apo-Indomethacin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6423-08

Apo-ISDN 10mg

Apo-ISDN 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6424-08

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn