CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 307 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Opecalcium 1250mg

Opecalcium 1250mg
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1078-06

Toplife Mg-B6

Toplife Mg-B6
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1741-06

Ameflu

Ameflu
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1953-04

Ameprazol 20

Ameprazol 20
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ,10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16253-12

Ulcersep 262mg

Ulcersep 262mg
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1088-06

Lycalci 60ml

Lycalci 60ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 60ml si rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3573-05

Ameflu night time

Ameflu night time
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Viên nén dài bao phim. Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0895-03

Ameflu day time 60ml

Ameflu day time 60ml
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml xi rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1417-04

Ameflu day time

Ameflu day time
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Viên nén dài bao phim. Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0893-03

Babyfever 80mg/0,8ml

Babyfever 80mg/0,8ml
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai nhỏ giọt x 30ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1421-04

Re-Zoom 20

Re-Zoom 20
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên, hộp 2 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4790-08

Centovit kid+calcium

Centovit kid+calcium
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên, hộp 1chai 30 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1424-04

Ameflu expectorant

Ameflu expectorant
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml xi rô
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16960-12

Lactosorbit 5g

Lactosorbit 5g
Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5g bột pha uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4190-05

Tydol PM

Tydol PM
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1329-06

Trang 1 /21
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn