CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÌNH NGUYÊN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 33 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Myomethol

Myomethol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6164-02

Air X Drop

Air X Drop
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 15ml
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0268-06

Air-N

Air-N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-80mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: R.X Manufacturing Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0850-06

Air-X Tablet Orange Flavoured

Air-X Tablet Orange Flavoured - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-80mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: R.X Manufacturing Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1265-06

Audrox

Audrox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6162-02

Ausmax

Ausmax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6530-02

BID 500

BID 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Viên nang
Nhà sản xuất: Kappac Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10043-05

Diaglu

Diaglu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6531-02

Did Kotase

Did Kotase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0264-06

Didbilkan

Didbilkan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0265-06

Didpancricon

Didpancricon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0267-06

Kentax 2%

Kentax 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1160-02

Laricetin

Laricetin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6167-02

Lergitec tablet

Lergitec tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong In Dang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1264-06

Tomax genta 6g

Tomax genta 6g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 6g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0925-01

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn