CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC HOA LINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Viên ngậm Bảo Thanh NS

Viên ngậm Bảo Thanh NS
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23277-15

Thuốc ho Bảo Thanh

Thuốc ho Bảo Thanh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22646-15

Viên ngậm Ngọc hầu

Viên ngậm Ngọc hầu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nata - Hoa linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23278-15

Thông táo Hoa linh

Thông táo Hoa linh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 100 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V118-H12-10

Thông táo Hoa linh

Thông táo Hoa linh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 100 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V118-H12-10

Thuốc ho Bé ngoan

Thuốc ho Bé ngoan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V357-H12-10

Thuốc ho Bé ngoan

Thuốc ho Bé ngoan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 100 ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V357-H12-10

Thuốc ho Hoa Linh

Thuốc ho Hoa Linh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 4 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V119-H12-10

Thuốc ho Hoa Linh

Thuốc ho Hoa Linh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 125 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V184-H12-10

Thuốc ho Hoa linh

Thuốc ho Hoa linh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 6 vỉ x 4 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V119-H12-10

Thuốc ho Hoa Linh

Thuốc ho Hoa Linh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 125 ml siro
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V184-H12-10

Tiêu độc

Tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V639-H12-10

Tiêu độc

Tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 125 ml thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V639-H12-10

Viên ngậm Ngọc hầu

Viên ngậm Ngọc hầu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: hộp 12 túi màng nhôm PE x 2 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoa Linh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0736-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn