CÔNG TY TNHH ÐÔNG DƯỢC XUÂN QUANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 83 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 83 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang

Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29444-18

Khu phong hóa thấp Xuân Quang

Khu phong hóa thấp Xuân Quang
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29442-18

Adamfor – Tráng dương bổ thận Xuân Quang

Adamfor – Tráng dương bổ thận Xuân Quang
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Cao dương tráng thận xuân quang

Cao dương tráng thận xuân quang
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 50 gam hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V945-H12-10

Testovim-Tráng dương bổ thận Xuân Quang

Testovim-Tráng dương bổ thận Xuân Quang
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29443-18

Thanh tâm bá bổ Xuân Quang

Thanh tâm bá bổ Xuân Quang
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250 ml; Hộp 1 chai 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30064-18

Khu phong hóa thấp Xuân quang

Khu phong hóa thấp Xuân quang
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 250 ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1496-H12-10

Giải độc gan Xuân Quang

Giải độc gan Xuân Quang
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-2899-05

Giải độc gan xuân quang

Giải độc gan xuân quang
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V582-H12-10

Giải độc gan xuân quang

Giải độc gan xuân quang
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 50 gam hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1024-H12-10

Forvim (ngân kiều giải độc Xuân quang)

Forvim
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V581-H12-10

Ngân kiều giải độc Xuân Quang

Ngân kiều giải độc Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33847-19

Thuốc bổ tâm Xuân Quang

Thuốc bổ tâm Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp chai 250ml; Hộp 1 chai 280 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33848-19

Anvigest-Rối loạn tiêu hóa Xuân Quang

Anvigest-Rối loạn tiêu hóa Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29436-18

Bạch đái Xuân Quang

Bạch đái Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29437-18

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn