CÔNG TY TNHH ÐÔNG DƯỢC XUÂN QUANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 82 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 82 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Ngân kiều giải độc Xuân Quang

Ngân kiều giải độc Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33847-19

Thuốc bổ tâm Xuân Quang

Thuốc bổ tâm Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp chai 250ml; Hộp 1 chai 280 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33848-19

Anvigest-Rối loạn tiêu hóa Xuân Quang

Anvigest-Rối loạn tiêu hóa Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29436-18

Bạch đái Xuân Quang

Bạch đái Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29437-18

Ditima-Thuốc bổ tâm Xuân Quang

Ditima-Thuốc bổ tâm Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 viên x 10 viên; hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29438-18

Đương qui dưỡng huyết cao Xuân Quang

Đương qui dưỡng huyết cao Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 280 ml; hộp 1 chai 250 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29439-18

Dưỡng vị tán Xuân Quang

Dưỡng vị tán Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 g; Hộp 30 gói x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30062-18

Forvim - ngân kiều giải độc Xuân Quang

Forvim - ngân kiều giải độc Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30063-18

Ích mẫu dưỡng huyết Xuân Quang

Ích mẫu dưỡng huyết Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29440-18

Khu phong hóa thấp Xuân Quang

Khu phong hóa thấp Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 280 ml; hộp 1 chai 250 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29441-18

Khu phong hóa thấp Xuân Quang

Khu phong hóa thấp Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29442-18

Testovim-Tráng dương bổ thận Xuân Quang

Testovim-Tráng dương bổ thận Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29443-18

Thanh tâm bá bổ Xuân Quang

Thanh tâm bá bổ Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250 ml; Hộp 1 chai 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30064-18

Thuốc ho la hớn quả Xuân Quang

Thuốc ho la hớn quả Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30065-18

Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang

Tisore - Khu phong hóa thấp Xuân Quang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Ðông Dược Xuân Quang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29444-18

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn