CÔNG TY TNHH AVENTIS SRL

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Flagyl 250mg

Flagyl 250mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2179-04

Toplexil 90ml

Toplexil 90ml
Dạng bào chế: Xi rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 90ml xirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2424-04

Theralene 0,05%

Theralene 0,05%
Dạng bào chế: Si rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 90ml hộp 1chai 125ml sirô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1984-04

Theralene 5mg

Theralene 5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1983-04

Decontractyl 250mg

Decontractyl 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0268-06

Decontractyl 500mg

Decontractyl 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0269-06

Paracetamol winThrop 500mg

Paracetamol winThrop 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3173-05

Phenergan 0,1%

Phenergan 0,1%
Dạng bào chế: xi rô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 90ml, hộp 1chai 125ml xi rô thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2869-05

Phenergan 2% 10g

Phenergan 2% 10g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3172-05

Profenid 50mg

Profenid 50mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2637-04

Sectral

Sectral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2180-04

Toplexin

Toplexin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhựa x 24 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Aventis SRL - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4263-05

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn