CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH STADA-VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 532 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 532 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Neuronstad

Neuronstad
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26566-17

Asthmatin 5

Asthmatin 5
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26557-17

Vorifend 500

Vorifend 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32594-19

Prednisolone Stella 5mg

Prednisolone Stella 5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21537-14

Azicine 250

Azicine 250
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên, 8 viên, 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33889-19

Enalapril STELLA 5 mg

Enalapril STELLA 5 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26561-17

Xelostad 10

Xelostad 10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33894-19

Stadsidon 20

Stadsidon 20
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên, Hộp 6 vỉ x 7v viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25482-16

Partamol 500mg

Partamol 500mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, chai 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-21111-14

Albendazol Stada 400 mg

Albendazol Stada 400 mg
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25032-16

Bisoprolol Stada 5 mg

Bisoprolol Stada 5 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21530-14

Metformin Stada 850mg

Metformin Stada 850mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 4 vỉ, 6 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10730-10

Metformin Stada 500mg

Metformin Stada 500mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10729-10

Metronidazole Stada 250mg

Metronidazole Stada 250mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10731-10

Calcium Vitamin D3 Stada

Calcium Vitamin D3 Stada
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11960-10

Trang 1 /36
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn