CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM VIỆT-TRUNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 44 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 44 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vicizolin

Vicizolin
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ 1g thuốc bột tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2663-07

AmogenTin

AmogenTin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: lọ
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1331-06

Amoxicillin 1g

Amoxicillin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ thuốc bột tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2247-06

Ampicillin 1g

Ampicillin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, hộp 50 lọ thuốc bột tiêm 1g
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1124-06

Ampicillin 500mg

Ampicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ thuốc bột tiêm 500mg
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1125-06

Benzathin benzylpenicilin

Benzathin benzylpenicilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, hộp 25 lọ thuốc bột tiêm 2.4 tr IU
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1525-06

Benzathin benzylpenicilin

Benzathin benzylpenicilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ thuốc bột tiêm 1.2 tr IU
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1526-06

Benzylpenicilin

Benzylpenicilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 40 lọ, hộp 50 lọ thuốc bột tiêm 1.000.000 IU
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1126-06

Benzylpenicilin 500.000UI

Benzylpenicilin 500.000UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ thuốc bột tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1332-06

Cefazolin 1g

Cefazolin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 25 lọ thuốc bột tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1527-06

Cefotaxime

Cefotaxime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, hộp 50 lọ 1g thuốc bột tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1528-06

Cefotaxime ACS Dobfar

Cefotaxime ACS Dobfar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2248-06

Ceftriaxone

Ceftriaxone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, hộp 50 lọ 1g thuốc bột tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1530-06

Ceftriaxone ACS Dobfar

Ceftriaxone ACS Dobfar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1g thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2249-06

Ceftume

Ceftume - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ thuốc bột tiêm 750mg
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Việt-Trung - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1531-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn