CÔNG TY LIÊN DOANH BV PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 116 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 116 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Performax

Performax
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3608-07

Manesix

Manesix
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16768-12

Lasectil

Lasectil
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3607-07

Filexi 100mg

Filexi 100mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3627-05

Bivilans

Bivilans
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang 30mg
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1118-06

Venrutine

Venrutine
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, chai 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19807-13

Evaporex

Evaporex  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Tuýp 1,3ml ống hít
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V879-H12-10

Plancar

Plancar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 60ml dung dịch
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1018-H12-10

Nopik 120mg

Nopik 120mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3163-05

Artesunate

Artesunate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 1000 viên, chai 200 viên nén 50mg
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1112-06

Baxpel 250

Baxpel 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1523-06

Baxpel 500mg

Baxpel 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 6 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3154-05

Bividerm 5g

Bividerm 5g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: hộp 1 tuýp 5g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3156-05

Bivinadol 500mg

Bivinadol 500mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3157-05

Mangoherpin 5%

Mangoherpin 5%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da 5%
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0255-06

Trang 1 /8
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn