CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TRÀ VINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 99 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 99 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Albendazol 200mg

Albendazol 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3538-00

Albendazol 400mg

Albendazol 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3539-00

Alphachymotrypsin 4, 2mg

Alphachymotrypsin 4, 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4580-01

Anogin

Anogin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4581-01

Anogin

Anogin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4582-01

Anogin 500mg

Anogin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0647-03

B coenzyme

B coenzyme - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3796-00

B complex C

B complex C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0344-02

B complex C

B complex C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1chai x 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3308-00

Banalzine N

Banalzine N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3794-00

Banalzine N

Banalzine N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3795-00

Betamin 250mg

Betamin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 tuýp x 20 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3540-00

Clorocid 250mg

Clorocid 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 12 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3978-01

Colmax

Colmax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4956-02

Cordaflex 10mg

Cordaflex 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Trà Vinh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0502-03

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn