CÔNG TY DƯỢC PHẨM B.BRAUN HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 42 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 42 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1283-02

0,9% Natri clorid và 5% glucose

0,9% Natri clorid và 5% glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: chai 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1284-02

CAPD 1,5GLU

CAPD 1,5GLU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Quy cách đóng gói: Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0780-01

CAPD 2,5GLU

CAPD 2,5GLU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Quy cách đóng gói: Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0781-01

CAPD 4, 25GLU

CAPD 4, 25GLU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
Quy cách đóng gói: Túi PVC 2000ml dd thẩm phân phúc mạc kèm toa
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0782-01

Dịch rửa glycin 1,5%

Dịch rửa glycin 1,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch rửa
Quy cách đóng gói: túi nhựa pvc 3 lít dung dịch rửa
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3570-05

Dung dịch Ringer Lactat

Dung dịch Ringer Lactat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai nhựa 500ml dịch truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1285-02

Dung dịch rửa vết Thương Natri clorid 0,9%

Dung dịch rửa vết Thương Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 500ml dd thuốc dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1108-03

Dung dịch rửa vết Thương natri clorid 0,9%

Dung dịch rửa vết Thương natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: túi nhựa PVC 3 lít dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3571-05

Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B (Bicarbonat)

Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10l dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2822-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A (acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4179-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A (acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l dung dịch thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4180-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A (Acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4181-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Natri Bicarbonat 5%

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Natri Bicarbonat 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 l dung dịch thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4182-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03 (acid)

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Can nhựa 10 l
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4183-05

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn