CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TIỀN GIANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 201 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 201 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tiphafast 60mg

Tiphafast 60mg
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17536-12

Tillerfort

Tillerfort
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: chai 100 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-8765-09

Alkasodin

Alkasodin
Dạng bào chế: Cốm sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 40g cốm sủi
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16035-11

Tiphadol 325

Tiphadol 325 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18355-13

Mapigyl

Mapigyl
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 x 8 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2131-06

Tiphaprim 960

Tiphaprim 960
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0244-06

Tiphasmyl

Tiphasmyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3977-01

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: hộp 20 gói x 2gam thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3325-05

Acid mefenamic 250mg

Acid mefenamic 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0123-02

Acid mefenamic 500mg

Acid mefenamic 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1chai 100 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0124-02

Albendazol 400mg

Albendazol 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên, Hộp 1chai 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4761-02

Alimemazin 5mg

Alimemazin 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0875-03

Alkasodin

Alkasodin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 40g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1106-06

Ambroxol 30mg

Ambroxol 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. Hộp 1chai x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1445-06

Amlodipine 5mg

Amlodipine 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1452-04

Trang 1 /14
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn