CÔNG TY CỔ PHẦN TM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 94 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 94 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Diacap

Diacap
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Á Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33131-19

Dưỡng cốt Khải Hà

Dưỡng cốt Khải Hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, 30 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34029-20

Gipat

Gipat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 30 viên, 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Á Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35165-21

Thiên vương bổ tâm đan

Thiên vương bổ tâm đan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói 4g, 15 gói 4g, 20 gói 4g; Hộp 01 lọ 24g, 32g, 40g, 60g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34376-20

Trà gừng TS

Trà gừng TS - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 15 gói, 20 gói x 4g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35161-21

An thần ích trí

An thần ích trí - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên (vỉ A1-A1 hoặc A1-PVC), hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ Al-PVC), hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29389-18

Bách khớp thảo

Bách khớp thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên, 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 60 viên, 100 viên, 150 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33787-19

Bạch y phong tê thấp Khải Hà

Bạch y phong tê thấp Khải Hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30g, 40g, 60g viên hoàn cứng; Hộp 10, 15 gói x 5g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33788-19

Kahagan New

Kahagan New - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33789-19

Thanh Phế Thủy

Thanh Phế Thủy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml, 125ml, 150ml; Hộp 10 ống, 20 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 20 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33790-19

Tiêu sỏi Khải hà

Tiêu sỏi Khải hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên, 150 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33791-19

Eye tonic -VT

Eye tonic -VT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trường Việt Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33038-19

Gansivi

Gansivi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Á Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33132-19

Bát trân

Bát trân - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90ml; Hộp 1 chai 100ml, Hộp 1 chai 125ml; Hộp 1 chai 150ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32397-19

Bổ gan

Bổ gan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32243-19

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn