CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CÀ MAU

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 127 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 127 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Alphachymotrypsin 21 microkatals

Alphachymotrypsin 21 microkatals - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4733-02

Alverin 40mg

Alverin 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén, hộp 10 vỉ x 15 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V694-H12-05

Amoxicillin 250mg

Amoxicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H01-004-00

Amoxicillin 250mg

Amoxicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói 5g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H01-005-00

Amoxicillin 250mg

Amoxicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10v, hộp 1chai 100v, chai 200v, chai 500v nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-115-01

Amoxicillin 250mg

Amoxicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói 5g, hộp 25 túi x 10 gói 5g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-117-01

Amoxicillin 500mg

Amoxicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H01-006-00

Amoxicillin 500mg

Amoxicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10v; chai 100, 200, 500 viên nang kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-116-01

Ampicillin 250mg

Ampicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói 5g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H01-007-00

Ampicillin 250mg

Ampicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H01-008-00

Ampicillin 250mg

Ampicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-118-01

Ampicillin 250mg

Ampicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 25 túi x 10 gói 5g, hộp 20 gói 5g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-119-01

Ampicillin 500mg

Ampicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H01-009-00

Ampicillin 500mg

Ampicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-120-01

Analgin

Analgin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược và vật tư Y tế Cà Mau - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V3-H06-02

Trang 1 /9
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn