CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 292 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 292 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Goltakmin

Goltakmin
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên; Hộp 1 lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34085-20

Hadipro

Hadipro
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Bermoric

Bermoric
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên nang;
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Phong tê thấp - HT

Phong tê thấp - HT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 15ml; Hộp 1 lọ 60ml, 90ml, 100ml, 125ml, 200ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32607-19

Sedangen

Sedangen
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10562-10

Goltakmin

Goltakmin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Bisrogel

Bisrogel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 120ml, 150ml, 180ml, 240ml, 300ml, 480ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34981-21

Dextromethorphan

Dextromethorphan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34982-21

Giảm đau Hadiphar

Giảm đau Hadiphar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên, lọ 100 viên, lọ 200 viên, lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34084-20

Ibuhadi

Ibuhadi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 4 viên; Hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34086-20

Ibuhadi 400

Ibuhadi 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 4 viên; Hộp 1 tuýp x 5 viên,
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34983-21

Ibuhadi 600

Ibuhadi 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 5 gói, 10 gói, 15 gói, 20 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35172-21

Infa-Ralgan Extra

Infa-Ralgan Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: 10 viên, 15 viên, 20 viên Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 25 vỉ x 4 viên; Hộp 1 tuýp, 10 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34984-21

Lifedovate

Lifedovate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: tuýp nhôm: hộp 1 tuýp x 5g, 1 tuýp x 7,5g, 1 tuýp x 10g, 1 tuýp x 12g, 1 tuýp x 15g, 1 tuýp x 20g; tuýp nhựa: hộp 1 tuýp x 5g, 1 tuýp x 7,5g, 1 tuýp x 10g, 1 tuýp x 12g, 1 tuýp x 15g, 1 tuýp x 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34632-20

Magie - B6

Magie - B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Lọ 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34985-21

Trang 1 /20
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn