CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 260 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 260 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Siro Atdoncam Syrup

Siro Atdoncam Syrup
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml, hộp 20 ống x 5ml, hộp 30 ống x 5ml, hộp 10 ống x 7,5ml, hộp 20 ống x 7,5ml, hộp 30 ống x 7,5ml, hộp 10 ống x 10ml, hộp 20 ống x 10ml, hộp 30 ống x 10ml, hộp 1 chai x 60ml, hộp 1 chai x 75ml, hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27693-17

Siro Abrocto 30

Siro Abrocto 30
Dạng bào chế: Sirô thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 40ml, hộp 1 lọ 60ml, hộp 1 lọ 80ml, hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược ATM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24079-16

Bestporal

Bestporal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32763-19

Hadipro

Hadipro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32764-19

Thazolxen

Thazolxen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tây Sơn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33080-19

Tradalen

Tradalen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tây Sơn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33081-19

Acid Folic HT

Acid Folic HT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 5 vỉ, 2 vỉ, 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 4 viên; Hộp 1 lọ 50 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31526-19

Bermoric

Bermoric - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 20 viên, hộp 1 lọ 100 viên, hộp 1 lọ 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32492-19

Biopacol

Biopacol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 4 viên; Tuýp 5 viên, 10 viên, 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31527-19

Bổ tâm an thần

Bổ tâm an thần - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 6 viên hoàn x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Ninh Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-319-19

Clophehadi

Clophehadi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên; Lọ 500 viên; Lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31528-19

Clotrimazol 1%

Clotrimazol 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g; 7,5g; 10g; 12,5g; 15g; 20g; 25g; 30g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31529-19

Fastcort

Fastcort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên; Hộp 1 lọ 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31530-19

Hacimux 600

Hacimux 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 4 viên; Hộp 1 tuýp x 5 viên, 10 viên, 15 viên, 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31531-19

Hatiseptol

Hatiseptol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 25 vỉ x 20 viên; Lọ 200 viên, 500 viên, 1000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31532-19

Trang 1 /18
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn