STELLAPHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 45 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 45 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Zopistad

Zopistad
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18856-13

Entecavir Stada 0.5 mg

Entecavir Stada 0.5 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28561-17

Albendazol Stada 400 mg

Albendazol Stada 400 mg
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25032-16

Loperamid STADA

Loperamid STADA
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25985-16

Lisinopril Stada 10 mg

Lisinopril Stada 10 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21533-14

Lanzoprazol STADA 30 mg

Lanzoprazol STADA 30 mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉx10 viên, 10 vỉx10 viên, Hộp 1chai 30 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-21532-14

Bisostad 2,5

Bisostad 2,5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24559-16

Metformin Stada 1000 mg MR

Metformin Stada 1000 mg MR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27526-17

Urostad 40

Urostad 40
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25987-16

L-Stafloxin 500

L-Stafloxin 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24565-16

Nifedipin T20 retard

Nifedipin T20 retard
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tác dụng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24568-16

Felodipin Stada 5mg retard

Felodipin Stada 5mg retard
Dạng bào chế: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26562-17

Diltiazem Stada 60 mg

Diltiazem Stada 60 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27522-17

Vitamin C Stada 1g

Vitamin C Stada 1g
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 4 viên, hộp 4 vỉ x 4 viên, hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 1 tuýp x 10 viên, hộp 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25486-16

Azicine

Azicine
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên, hộp 10 vỉ x 6 viên, hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20541-14

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn