CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 342 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 342 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Dầu gió SINGTW3

Dầu gió SINGTW3
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Lọ 3ml; 5ml; 10ml dung dịch dầu
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1087-H12-10

Ceteco CYSTINE B6

Ceteco CYSTINE B6
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9018-09

Nhuận gan lợi mật

Nhuận gan lợi mật
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V691-H12-10

Meloxicam 7,5mg

Meloxicam 7,5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Hoàn phong tê thấp TW3

Hoàn phong tê thấp TW3
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 8 g Hộp 8 hoàn x10 g Hộp 10 hoàn x10 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V1541-H12-10

Dalopin

Dalopin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-12378-10

Coje Cảm cúm

Coje Cảm cúm
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 75 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20847-14

Coje Ho

Coje Ho
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 75 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16275-12

Tetracyclin TW3

Tetracyclin TW3
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 180 viên; chai 400 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28109-17

Hoàn thập toàn đại bổ TW3

Hoàn thập toàn đại bổ TW3
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 06 hoàn x 8g; Hộp 10 hoàn x 8g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26304-17

Prednisnalo 16

Prednisnalo 16
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23094-15

Ceteco Melocen 7.5

Ceteco Melocen 7.5
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20132-13

CetecoAsuta 42

CetecoAsuta 42
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23735-15

Viegan-B

Viegan-B
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vl X 15 viên; Hộp 04 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28111-17

Thuốc ho bổ phế TW3

Thuốc ho bổ phế TW3
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32539-19

Trang 1 /23
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn