CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 335 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 335 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Thuốc ho bổ phế TW3

Thuốc ho bổ phế TW3
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32539-19

Dobacitil

Dobacitil
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14424-11

Bát vị TW3

Bát vị TW3
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x5g; Hộp 16 túi x 5g; Hộp 1 chai 50g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31939-19

Ceteco capelo 200

Ceteco capelo 200
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-20383-13

Ceteco Capelo 100

Ceteco Capelo 100
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-20382-13

Ceteco LEFLOX

Ceteco LEFLOX
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17197-12

Ceteco Viba 4

Ceteco Viba 4
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-22692-15

Berberin 50mg

Berberin 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 15 viên; Lọ 50 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32053-19

Cao hy thiêm TW3

Cao hy thiêm TW3 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Chai 125ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32538-19

Cenmopen

Cenmopen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Lọ 100, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32054-19

Dasginin

Dasginin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31940-19

Dasginin

Dasginin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31941-19

Dasutam

Dasutam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 75ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31942-19

Dobamedron

Dobamedron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31943-19

Magasol

Magasol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31944-19

Trang 1 /23
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn