CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW2

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 407 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 407 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Bioceromy 150

Bioceromy 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110157523

Clorpromazin

Clorpromazin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 200 viên; Lọ 600 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110157623

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110117223

Mibiotin

Mibiotin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên, 06 vỉ x 10 viên, 10 vỉ x 10 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Công nghệ Dược Minh An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35958-22

Oza-100

Oza-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 2 viên; Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần New INN Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110005723

Piracetam 400mg

Piracetam 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36157-22

Ratatos 50

Ratatos 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 ml; Hộp 1 lọ x 90 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Trường Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110172923

Realmen

Realmen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36158-22

Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110157723

Dimedrol 10mg/1ml

Dimedrol 10mg/1ml
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100ống x 1ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V28-H04-05

Dopharalgic

Dopharalgic
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Cefprozil 500 mg

Cefprozil 500 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31931-19

Adisus

Adisus
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30547-18

Topsea - F

Topsea - F
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21908-14

Topsea 80

Topsea 80
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22529-15

Trang 1 /28
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn