CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 401 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 401 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Thémaxtene

Thémaxtene
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 90ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-17021-12

Rhynixsol

Rhynixsol
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21379-14

Thémaxtene

Thémaxtene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên, hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11742-10

Diazepam 10mg/2ml

Diazepam 10mg/2ml
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2567-04

Nefopam

Nefopam
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4366-07

Polarvi 2

Polarvi 2
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên. Hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4361-07

Spasmavidi 40mg

Spasmavidi 40mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 1 lọ x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1460-06

Cefovidi 1g

Cefovidi 1g
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1g bột pha tiêm + 1 ống 4ml dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1684-06

Ceftrividi 1g

Ceftrividi 1g
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 10ml dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1685-06

Xitrina

Xitrina
Dạng bào chế: Hộp 1 chai 55g thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 55g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13911-11

Tetracyclin 1%

Tetracyclin 1%
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3185-07

Betonizym

Betonizym - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống x 2ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0986-06

Promethazin 2%

Promethazin 2%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V755-H12-05

Cefimbrano 200

Cefimbrano 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22232-15

Dentarfar

Dentarfar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22233-15

Trang 1 /27
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn