CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Anthracin

Anthracin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-223-19

Anthracin

Anthracin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-222-19

Anthracin

Anthracin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-223-19

Bupivacain Kabi 20mg/4ml

Bupivacain Kabi 20mg/4ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33731-19

Zoleronic acid Fresenius Kabi 4mg/ 5 ml

Zoleronic acid Fresenius Kabi 4mg/ 5 ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 4 lọ,5 lộ, 10 lọ x 5 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22321-19

Vitamin C Kabi 500mg/5ml

Vitamin C Kabi 500mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống, 24 ống, 100 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32121-19

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn