CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Q.10

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Batova II

Batova II - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 8 viên; ống 30 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3095-05

Bibactyl

Bibactyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc uống
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1g thuốc uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1326-H12-06

Ciprom 500

Ciprom 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1385-H12-06

Citivina 6,624g/55g

Citivina 6,624g/55g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 55g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V416-H12-05

Cophyzol

Cophyzol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 tuýp 180 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1361-04

Fullaca 500mg

Fullaca 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V236-H12-05

Gamidin 500mg

Gamidin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V12-H12-05

Griseofulvin 500mg

Griseofulvin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V237-H12-05

Idozaxi 25mg

Idozaxi 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V417-H12-05

Neoterpinol

Neoterpinol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên. Hộp 4 vỉ x 25 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V268-H12-06

Ông hít hito

Ông hít hito - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: ống
Quy cách đóng gói: vỉ 6 ống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3815-05

Tendi Oil

Tendi Oil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu gió
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 2, 5ml; 6ml; 9ml dầu gió
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2556-04

TendiSorbitol

TendiSorbitol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói X 5 g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0763-01

Unidone M

Unidone M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1386-H12-06

Tendigama

Tendigama - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 4 vỉ x 25 viên, hộp 1 lọ x 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V819-H12-10

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn