SIA PHARMIDEA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Dexmedetomid ine Invagen

Dexmedetomid ine Invagen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ x 2ml. Hộp 25 lọ x 2ml. Hộp 4 lọ x 4ml. Hộp 4 lọ x 10ml.
Nhà sản xuất: Sia Pharmidea - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 520110010723

Carbetocin Pharmidea

Carbetocin Pharmidea - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ 1 ml
Nhà sản xuất: Sia Pharmidea - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22892-21

Atosiban Pharmidea 6,75mg/0,9ml

Atosiban Pharmidea 6,75mg/0,9ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,9ml
Nhà sản xuất: Sia Pharmidea - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21759-19

Atosiban Pharmidea 37,5mg/5ml

Atosiban Pharmidea 37,5mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Sia Pharmidea - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DP Bách Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21218-18

Bortezomib Pharmidea

Bortezomib Pharmidea - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Sia Pharmidea - LATVIA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-579-17

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn