CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 63 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 63 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ

Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 80ml, 100ml, 125ml, 150ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31660-19

Hoàn lục vị

Hoàn lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32817-19

Bổ tỳ trẻ em

Bổ tỳ trẻ em - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 80ml, 100ml, 125ml, 150ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31652-19

Cảm xuyên hương

Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31653-19

Cao ích mẫu

Cao ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 125ml, 150ml, 200ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31654-19

Hoàn bổ thận âm

Hoàn bổ thận âm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g, hộp 10 gói x 50g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31655-19

Hoàn phong thấp

Hoàn phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 4 viên, hộp 1 túi x 6 viên, hộp 1 túi x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31656-19

Khung phong hoàn

Khung phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31657-19

Kim tiền thảo

Kim tiền thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31658-19

Mát gan tiêu độc Hanaliver

Mát gan tiêu độc Hanaliver - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml, hộp 1 chai 150ml, hộp 1 chai 200ml, hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31659-19

Viên kim tiền thảo trạch tả

Viên kim tiền thảo trạch tả - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50g; Hộp 10 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31661-19

Viên ngậm bổ phế chi khái lộ

Viên ngậm bổ phế chi khái lộ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 2 vỉ, 5 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31662-19

Viên sáng mắt

Viên sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31663-19

Thanh nhiệt tiêu độc Livergood

Thanh nhiệt tiêu độc Livergood
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28943-18

Colden 15ml

Colden 15ml
Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml dung dịch xịt mũi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1383-H12-06

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn