CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU MÊ KÔNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 87 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 87 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Lantasim

Lantasim
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 8 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0461-00

Tenoxil 20mg

Tenoxil 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 8
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0540-00

Aspirin pH8 500mg

Aspirin pH8 500mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0629-00

Diclofenac 50mg

Diclofenac 50mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0631-00

Ibuprofene 600mg

Ibuprofene 600mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1084-02

Lomed UIm 2mg

Lomed UIm 2mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10; chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0462-00

Meko CelesTin 0,5mg

Meko CelesTin 0,5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 5; hộp 5 vỉ X 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0536-00

Melobic 7,5mg

Melobic 7,5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1086-02

Mevon 500mg

Mevon 500mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0467-00

Paracetamol 325mg

Paracetamol 325mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: chai 180 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0468-00

Supermilk

Supermilk
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0646-00

Vasranta

Vasranta
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 30 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0648-00

Vitamin B1 B6 B12

Vitamin B1 B6 B12
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 50 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0836-01

Vitamin C 500mg

Vitamin C 500mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0579-00

Vitamin PP 500

Vitamin PP 500
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 30 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Mê Kông - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0649-00

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn