CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Dưỡng khớp đông dược việt

Dưỡng khớp đông dược việt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 30 viên, 50 viên, 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29904-18

Bổ phế đông dược việt

Bổ phế đông dược việt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 30 viên, 50 viên, 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29903-18

Bổ phổi Đông dược Việt

Bổ phổi Đông dược Việt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x10 ml; Hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29219-18

Tiêu dao đông dược việt

Tiêu dao đông dược việt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai x 30 viên, 50 viên, 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29905-18

Trừ phong thấp Đông dược việt

Trừ phong thấp Đông dược việt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộ 2 vỉ, Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 30 viên; Hộp 1 chai 50 viên; Hộp 1 chai 60 viên; Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29220-18

Viên bát trân Octupper

Viên bát trân Octupper - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 30 viên, 50 viên, 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29906-18

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn