CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Calcolife

Calcolife - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 20 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31442-19

Dotioco

Dotioco - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29604-18

Heronira

Heronira - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói x 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28651-18

Liver NTB

Liver NTB - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống x 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29605-18

Sodtux

Sodtux - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28652-18

Hexilivi

Hexilivi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 30 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần 23 tháng 9 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31011-18

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn