CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG (PHARIMEXCO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 530 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 530 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Ciprofloxacin 500mg

Ciprofloxacin 500mg
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Vilanta

Vilanta
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3777-05

Panalgan Effer Codein

Panalgan Effer Codein
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31631-19

Panalgan effer 150

Panalgan effer 150
Dạng bào chế: Thuốc cốm sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 0,6g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31082-18

Piroxicam 10mg

Piroxicam 10mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nang 10mg, thùng 100 hộp, 100chai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0488-06

Furacin 125

Furacin 125
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 30 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-13357-10

Parafizz 650

Parafizz 650
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22825-15

Griseofulvin 500

Griseofulvin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33433-19

Vitamin C 1000

Vitamin C 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33434-19

Dinalvic VPC

Dinalvic VPC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18713-13

Terpin Codein 5

Terpin Codein 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (Xanh lá-Hồng)
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18714-13

Terpin Codein 5

Terpin Codein 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (Tím- Trắng ngà)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18715-13

Panalcox 90

Panalcox 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32807-19

Panalgan effer 500

Panalgan effer 500
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 4 viên. Hộp 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31630-19

Levocef 500

Levocef 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31627-19

Trang 1 /36
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn