CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 25 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Liongsv

Liongsv - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi, 2 túi, 3 túi x 6 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần GSV Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32122-19

Tế sinh thận khi hoàn

Tế sinh thận khi hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên hoàn mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32518-19

Viên nang cứng Lục vị

Viên nang cứng Lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên, hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31703-19

Đại bổ DHĐ

Đại bổ DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm, hộp 2 túi nhôm, hộp 3 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30004-18

Siro Mahota DHĐ

Siro Mahota DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống x 9ml, hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml, hộp 1 chai x108ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29381-18

Actiso DHĐ

Actiso DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27354-17

Cao lỏng nguyệt quý

Cao lỏng nguyệt quý - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120ml, hộp 1 lọ 240ml, hộp 2 vỉ x 5 ống x 10ml, hộp 4 vỉ x 5 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26839-17

Đại tràng DHĐ

Đại tràng DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27355-17

Diệp hạ châu DHĐ

Diệp hạ châu DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27356-17

Kim tiền thảo

Kim tiền thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26840-17

Phong tê thấp DHĐ

Phong tê thấp DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27357-17

Sirô Kiện Tỳ DHĐ

Sirô Kiện Tỳ DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống x 9ml, hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml, hộp 1 chai x 108ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27358-17

Vibomat DHĐ

Vibomat DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27359-17

Viên tiêu hóa DHĐ

Viên tiêu hóa DHĐ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 túi x 3 vỉ x 10 viên, hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hồng Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27360-17

Viên nang cứng Ngọc Tỵ

Viên nang cứng Ngọc Tỵ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hoa Việt - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25698-16

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn