CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 101 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Becoridone

Becoridone
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19148-13

Siro Touxirup

Siro Touxirup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18889-13

Siro Touxirup

Siro Touxirup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 30ml, hộp 1chai x 60ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18889-13

Becoridone New

Becoridone New - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 25ml, 55ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31602-19

Clorpheniramin 4mg

Clorpheniramin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-313-19

Dextromethorphan 10mg

Dextromethorphan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-273-17

Befadol Kid

Befadol Kid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22446-15

Siro Touxirup

Siro Touxirup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 30ml, hộp 1chai x 60ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V991-H12-05

Bosuzinc

Bosuzinc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5ml, hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29692-18

Newvent-G

Newvent-G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5ml, hộp 1 chai 30ml, hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28859-18

Becolorat

Becolorat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5ml; Hộp 1 chai 30ml, 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26761-17

Newvent

Newvent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26112-17

Becolugel

Becolugel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22445-15

Becolugel - O

Becolugel - O - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22810-15

Bosuca

Bosuca - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22811-15

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn