CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG Y DƯỢC PHẨM PQA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
PQA Actiso

PQA Actiso - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 25 viên, 50 viên
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33516-19

PQA Bát trân

PQA Bát trân - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml; Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống, 25 ống, 50 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33517-19

PQA Lục vị địa hoàng

PQA Lục vị địa hoàng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml, 125 ml, 250 ml; Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống, 25 ống, 50 ống x 5ml; Hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống, 25 ống, 50 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33518-19

PQA Mát gan giải độc

PQA Mát gan giải độc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 25 gói x 1,4g; Hộp 1 lọ 14g; Hộp 1 lọ 28g; Hộp 1 lọ 42g
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33519-19

PQA Tán sỏi

PQA Tán sỏi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 25 gói, 50 gói, 100 gói, 150 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33520-19

Hoàn cứng xương khớp

Hoàn cứng xương khớp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 32g
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V194-H06-19

Hoàn quy tỷ

Hoàn quy tỷ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói 5g hoàn; Hộp 1 lọ 40g hoàn.
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V195-H06-19

Viên sáng mắt

Viên sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 32g
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V196-H06-19

Siro bổ tỳ

Siro bổ tỳ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, 125ml
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V37-H12-16

Thuốc ho trẻ em PQA

Thuốc ho trẻ em PQA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml, 125ml
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V38-H12-16

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn