CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 53 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 53 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Acetab 325mg

Acetab 325mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1chai x 150 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4897-02

Acetab 500mg

Acetab 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên, Hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V24-H12-05

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10, 20, 25 30 gói x 1, 6g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1013-H12-05

Allermine

Allermine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 100 viên, 200 viên, Hộp10 vỉ, 30 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V457-H12-05

Alumagel

Alumagel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10chai x 75ml hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V25-H12-05

Chobamin 200mg

Chobamin 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 50 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4898-02

Cinatrol

Cinatrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 1, 6g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V459-H12-05

Cinatrol

Cinatrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 50g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1141-H12-05

Cồn 70

Cồn 70 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 30ml, 60ml, 200ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S6-H12-05

Cồn 90

Cồn 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 30ml, 60ml, 200ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S7-H12-05

Dexamethason 0,5mg

Dexamethason 0,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 30 vỉ x 20 viên; Hộp 1chai x 200 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0076-02

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x50, 100 viên; Hộp 10 vỉ x10 viên; Hộp20 vỉ x20 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0294-02

Lopetab 2mg

Lopetab 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ, 20 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 15 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V460-H12-05

Magaltab

Magaltab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên, Hộp30 vỉ xé x 10 viên, Hộp1chai 50 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1142-H12-05

Magaltab

Magaltab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ bấm x5 viên; vỉ xé10 viên; Hộp 1chai x 50 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4899-02

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn