CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE (VIỄN ĐÔNG)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Broncirinol 1.5mg/ml

Broncirinol 1.5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 150ml, hộp 1 chai 200ml được đậy kín bằng nắp thường kèm 1 cốc chia vạch hoặc nắp khoá trẻ em kèm 1 cốc phân liều
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: 893710210123

Oramycin 1.5g

Oramycin 1.5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: GC-343-22

Oramycin 750mg

Oramycin 750mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: GC-344-22

Hadubamol 750

Hadubamol 750 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: 893110168023

Medoclav 625mg

Medoclav 625mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Medochemie Ltd- Factory B - CH SÍP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23134-22

Zamifen 1g

Zamifen 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ, hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: 893110168023

Angioblock 160mg

Angioblock 160mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: GC-340-21

Angioblock 80mg

Angioblock 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: GC-341-21

Aceralgin 400mg

Aceralgin 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: GC-315-19

Aceralgin 800mg

Aceralgin 800mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: GC-316-19

Acemuc 200mg

Acemuc 200mg
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói X 1 g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: GC-274-17

Hurmat 25mg

Hurmat 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-283-17

Ozanier 250mg

Ozanier 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: GC-284-17

Tamisynt 500mg

Tamisynt 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-246-16

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn