CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 - NADYPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 319 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 319 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Albendazol 400mg

Albendazol 400mg
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20647-14

Berberal F-50mg

Berberal F-50mg
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 20 chai 40 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2789-07

Domridon

Domridon
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22779-15

Nady-Spasmyl

Nady-Spasmyl
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 50 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4673-08

Alumina

Alumina
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 15 chai x 60 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2391-07

Betasiphon

Betasiphon
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25104-16

Pepevit 50mg

Pepevit 50mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: chai 60 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3833-00

Nadyfer

Nadyfer
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22430-15

Mebendazol 500mg

Mebendazol 500mg
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23479-15

Nadyoflox

Nadyoflox
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30255-18

Nacantuss

Nacantuss
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 2 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10043-10

Fexnad 60

Fexnad 60
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26077-17

Pepevit

Pepevit
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 60 viên nén, hộp 30 chai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2401-07

Kali Clorid

Kali Clorid
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33359-19

Hemafolic

Hemafolic
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25593-16

Trang 1 /22
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn