CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 60 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Ceftibiotic 1000

Ceftibiotic 1000
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23016-15

Triaxobiotic 1000

Triaxobiotic 1000
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19010-13

Tenafotin 2000

Tenafotin 2000
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1loj, 10 lọ. Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23020-15

Ceftibiotic 500

Ceftibiotic 500
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23017-15

Zidimbiotic 1000

Zidimbiotic 1000
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất tiêm 10ml; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19012-13

Amlessa 8mg/10mg Tablets

Amlessa 8mg/10mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22068-19

Gelbra 20mg Gastro-resistant tablets

Gelbra 20mg Gastro-resistant tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng acid dạ dày
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22069-19

Medocetinax

Medocetinax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Medopharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22071-19

Tolucombi 80mg/25mg Tablets

Tolucombi 80mg/25mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22070-19

Pimefast 500

Pimefast 500
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml; hộp 10 lọ + 10 ống nước cất pha tiêm 5ml; hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23660-15

Tenafathin 1000

Tenafathin 1000
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ + 10 ống nước cất pha tiêm 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23661-15

Zolifast 1000

Zolifast 1000
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ. Hộp 10 lọ. Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23021-15

Triaxobiotic 500

Triaxobiotic 500
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất 5ml, Hộp 10 lọ thuốc tiêm bột
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19011-13

Tenafathin 500

Tenafathin 500
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ; Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23018-15

Cefurofast 750

Cefurofast 750
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ thuốc tiêm bột
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19006-13

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn