CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 598 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 598 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Mitux E 100mg

Mitux E 100mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 2g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4513-01

Mitux E-100mg

Mitux E-100mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3363-07

Klamentin 250

Klamentin 250
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22767-15

Klamentin 1g

Klamentin 1g
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22422-15

Klamentin 1g

Klamentin 1g
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4044-05

Hafixim 100

Hafixim 100
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24691-16

Siro thuốc Eugica

Siro thuốc Eugica
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml siro thuốc, hộp 1 chai x 60 ml siro thuốc, hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11452-10

Ybio

Ybio
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11454-10

Edoz Kid

Edoz Kid
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói x 2 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9995-10

Fubenzon 500mg

Fubenzon 500mg
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0414-02

BisacodylDHG

BisacodylDHG
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên nén bao phim tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11436-10

Stoccel P

Stoccel P
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói x 20g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30249-18

Choliver

Choliver
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 100 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2231-04

Chobil

Chobil
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26704-17

Hagimox 250mg

Hagimox 250mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai x 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2490-04

Trang 1 /40
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn